Denkspel

Boerenspreuken - zoek het juiste antwoord

Nog geen lid?

Kandidaat leden worden voorgedragen door twee leden of bestuursleden die dit melden aan de secretaris om hun kandidatuur voor te stellen tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering.